Chương Trình đại lý

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC TIN KHOA chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC TIN KHOA.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.