Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh: Thanh Khoa

tinkhoa_computer@hotmail.com

Quảng Cáo

Đĩa game The Sims 3

Trọn bộ game The Sims 3 gồm bản đầu và tất cả bản mở rộng

24DVD

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
THỂ LOẠI : MÔ PHỎNGCấu hình tối thiểuOS: Windows XP or Windows Vista / Win 7 P..
15.000 đ
THỂ LOẠI : MÔ PHỎNGCấu hình tối thiểuOS: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows..
15.000 đ
Cấu hình tối thiểuOS: Windows XP or Windows Vista / Win 7 Processor: (XP) 2.0 GHz P4 pro..
15.000 đ
THỂ LOẠI : MÔ PHỎNGCấu hình tối thiểuOS: Windows XP or Windows Vista / Win 7 ..
15.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAME• OS: XP SP2 / Vista SP1 / Windows 7 • CPU: For XP 2.0 GHz ..
15.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAMEOS: XP SP2 / Vista SP1 / Windows 7CPU: For XP 2.0 GHz P4; For Vi..
15.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAMEOS: XP SP2 / Vista SP1 / Windows 7CPU: For XP 2.0 GHz P4; For Vi..
15.000 đ
THỂ LOẠI : MÔ PHỎNGCấu hình tối thiểu: Windows XP + SP2, CPU Pentium IV 2 GHz/ Amd..
15.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAMECho WINDOWS XP* Bộ vi xử lý Pentium 4 2.0 GHz hoặc tương đư..
15.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAME* Windows XP SP 2, Vista SP 1, Windows 7* Pentium 4 2.0 GHz (2.4..
15.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAMEOS: XP SP2 / Vista SP1 / Windows 7CPU: For XP 2.0 GHz P4; For Vi..
15.000 đ
THỂ LOẠI : MÔ PHỎNGCấu hình tối thiểuOS: Windows XP or Windows Vista / Win 7 P..
20.000 đ
CẤU HÌNH CHƠI GAME* Windows XP SP 2, Vista SP 1* Pentium 4 2.0 GHz (2.4 GHz for Vi..
20.000 đ